Ga naar de hoofdinhoud
Kan ik een producten die ik gekocht heb in de winkel retourneren?

Je mag een product met kassabon binnen 7 dagen na aankoop terugbrengen naar elk filiaal ongeacht op welke locatie deze gekocht is. Uitzondering hierop zijn gekoelde, bevroren of aangebroken producten en cadeaukaarten.

Kan ik mijn online boodschappen nog retourneren?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit recht geldt alleen voor consumenten. Zakelijke klanten hebben derhalve geen herroepingsrecht.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat jij de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Jij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als jij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je kunt de artikelen retourneren naar onderstaand adres:

Deka Supermarkten BV

T.a.v. afdeling retouren

Olieweg 1

1951 NH Velsen-NoordDe directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Verse producten die binnen de bedenktermijn kunnen bederven, zoals groente, fruit, vlees en vis kunnen niet geretourneerd worden. Voor andere voedingsproducten geldt dat deze na openen van de verzegeling onverkoopbaar in verband met gezondheidsbescherming. De waardevermindering is in dat geval 100%.

Download hier een modelformulier voor herroeping.

Hoe werkt de klachtenprocedure bij DekaMarkt?

Je kunt jouw klacht over onze producten en/of diensten zowel schriftelijk als telefonisch indienen bij onze klantenservice. Wij reageren inhoudelijk op jouw klacht binnen 14 dagen. Bij een schriftelijke klacht, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging.

Contactgegevens
Deka Supermarkten B.V.
Postbus 86
1940 AB Beverwijk

Telefoonnummer klantenservice: 088-3135555
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Europees ODR-platform
Heb je als consument een klacht over jouw online aankoop en ben je niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

E-mailadres: klantenservice@dekamarkt.nl

Klachtbemiddeling door Stichting Thuiswinkel
Indien je als zakelijke klant niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je deze ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel (via www.thuiswinkel.org)."

Aanmelding defect Tefal product

Heb je een Tefal pan of vershoudbakje uit onze spaaractie en is deze kapot? via het webformulier van Tefal kun je een reparatieverzoek indienen.

Heb je een klacht op het gebied van voedselveiligheid?

Bij een klacht op het gebied van voedselveiligheid verzoeken wij je altijd telefonisch met ons contact op te nemen via de klantenservice, 088-3135555.

Wat moet ik doen als ik geen folder heb gekregen?

Je kunt dit melden in het dichtstbijzijnde winkel of in het contactformulier van de klantenservice doorgeven.  Voor een snelle afhandeling vragen wij jou in ieder geval de onderstaande gegevens te vermelden:

  • naam;
  • straat en huisnummer;
  • postcode en woonplaats
Welke vacatures heeft DekaMarkt op dit moment?

Op onze website Werken bij Detailresultgroep staan de actuele vacatures. Je kunt via de website ook meteen solliciteren.

Hoe kan ik mij afmelden voor de nieuwsbrief?

Je kunt je via de afmeldlink in onze nieuwsbrief afmelden. Je vindt de link waarmee je kunt uitschrijven helemaal onderaan de nieuwsbrief.

Je kunt ook een mail zenden aan onze klantenservice.

Hoe en waar kan ik een verzoek indienen voor sponsoring?

Onze supermarkten hebben allen een budget voor sponsoring aan lokale organisaties en voor activiteiten. Voor lokale activiteiten verwijzen wij je vriendelijk naar de supermarktmanager van jouw winkel. Voor donaties ten behoeve van regionale / landelijke evenementen vragen wij jou het reactieformulier in te vullen.

Wat is de garantietermijn van elektrische apparaten?

Voor alle artikelen die je bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product datgene moet doen wat je er in redelijkheid van mag verwachten. Op alle elektrische apparaten biedt de leverancier je daarnaast twee jaar fabrieksgarantie. Indien een apparaat direct na aankoop niet naar tevredenheid functioneert, kun je dit nog terug brengen naar de winkel. Dan kun je het artikel omruilen. Vanuit serviceoogpunt wordt garantie op elektrische apparaten verzorgd door de leverancier. In dat geval vragen wij je daarom contact op te nemen met de leverancier. Dit staat ook op het garantiebewijs. De leverancier is hier beter toe uitgerust dan onze supermarkten en daardoor in staat klachten sneller en beter af te handelen.

Berekent DekaMarkt de verpakkingsbelasting door in de prijzen?

Door de invoering van de verpakkingsbelasting is voor een gedeelte van onze producten de prijs verhoogd. Deka zorgt er altijd voor om voor de consument de voordeligste supermarkt te blijven.

Op dit moment heeft een aantal leveranciers de verpakkingsbelasting in de prijzen doorgevoerd. Per geval bekijkt Deka of en in welke mate deze prijsverhogingen tot uiting moeten komen in de consumentenverkoopprijs. In sommige gevallen is het nog niet volledig duidelijk hoe hoog de verpakkingenbelasting zal worden. Uiteraard blijft voor deze producten de prijs onveranderd laag.

Worden de prijzen op de website van DekaMarkt weergegeven inclusief BTW?

Ja, al onze prijzen zijn incl. BTW.